Vhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb do odvolania.
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200328007

Diecézni biskupi dišpenzujú veriacich v uvedenom období od účasti na nedeľnej svätej omši. Veľmi sa však odporúča venovať rovnaký čas modlitbe na základe čítania Svätého písma, recitovaním Liturgie hodín alebo iných modlitieb či už osobne alebo v rodine.
“Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú, a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!”

PRENOSY SVÄTÝCH OMŠÍ

TV LUX, Rádio LUMEN a Rádio MáriaCelkový rozpis slávení

Duchovné sväté prijímanie
https://www.tkkbs.sk/showpage.php?name=online_koronavirus

Pre adoráciu a osobnú modlitbu bude k dispozícii západná predsieň nášho kostola, spravidla denne od 09:00 do 17:00. Nech tam vstupuje vždy len jeden človek, pripadne 2 – 3 z jednej rodiny (rešpektujme nariadené hygienické predpisy, rúška!). Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa „dokonalá”. Dokonalá ľútosť dosiahne aj odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné.

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200316031

Korunka k Božiemu milosrdenstvu

https://www.youtube.com/watch?v=Afm50sGXtkk

Ruženec k Sedembolestnej Panne Márii
https://www.youtube.com/watch?v=qa_uI_OPynQ

_____________________________________________________________

Prvé sv. prijímanie, 5. 5. 2019