Sviatkom Krstu Pána sa v nedeľu 12. januára skončí vianočné obdobie

Kresťania si v nedeľu 12. januára pripomenú sviatok Krstu Pána v rieke Jordán. Táto udalosť bola medzníkom v pozemskom živote Ježiša, znamenala totiž začiatok jeho verejného účinkovania. Pôvodne si cirkev tento sviatok pripomínala spolu s poklonou troch mudrcov a s prvým Ježišovým zázrakom v Káne na sviatok Zjavenia Pána – Troch kráľov 6. januára. Od roku 1969 sa však slávi osobitne, a to v nedeľu po Zjavení Pána. Sviatkom Krstu Pána sa v nedeľu skončí vianočné obdobie.

TV LUX bude v nedeľu 12. januára vysielať od 09.30 h v priamom prenose slávnosť Krstu Pána vo Vatikáne. Svätú omšu bude celebrovať v Sixtínskej kaplnke pápež František, ktorý počas nej pokrstí niekoľko detí.

Prof. Max Kašparů;
Nielen pre rodičov a učiteľov…

Prehrať reláciu

_____________________________________________________________

Prvé sv. prijímanie, 5. 5. 2019