Národný pochod za život – 22. 9. 2019 v Bratislave.

Informácie na web stránke: www.pochodzazivot.sk.
Mobilná aplikácia “prolife modlitebník”:

https://pochodzazivot.sk/

————————————————————————————————–

700 rokov od začiatku výstavby
kostola sv. Kataríny Alexandrijskej v Kvačanoch
1319 – 2019

Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej v Kvačanoch začali stavať 173 rokov predtým ako Krištof Kolumbus objavil Ameriku. Má za sebou 700 rokov. Dôvod jeho vzniku bol a stále je posvätný. Je to dom Boží a dom Božích detí. Tu prichádzali desiatky generácií so svojimi prosbami, nádejami, smútkami a radosťami. V tomto historickom srdci Kvačian veriaci čerpali osvieženie z Božích prameňov viery, nádeje a lásky.

Kostol je zasvätený obľúbenej svätici Kataríne z Alexandrie. Na hlavnom oltári sú štyri dominantné sochy svätých apoštolov Petra a Pavla a svätých kráľov Štefana a Ladislava, mučeníkov a bojovníkov za vieru. V pokore dúfame, že sa im v stáročnej minulosti aspoň trochu pripodobnili aj generácie kvačianskych veriacich a ich duchovní otcovia, ktorí boli staviteľmi, dedičmi a ochrancami viery.

Nech dá Pán Boh, aby bol kvačiansky kostol aj naďalej naplnený čistým evanjeliom a úprimnými veriacimi.


Modely kostola v historických etapách – Martina a Michal Bálek

_____________________________________________________________

Prvé sv. prijímanie, 5. 5. 2019