Slávenie bohoslužieb

Keďže ešte nie je možné naplno využiť kapacitu chrámov, veriaci zaujmú len označené miesta, (pravidlo obsadenia každého druhého radu a dvojmetrových odstupov). Rodiny môžu sedieť bez odstupov.  Je možné využiť aj priestor pred kostolom.

Jedna nedeľná omša je vyčlenená pre ľudí nad 65 rokov, seniori nech prednostne využijú toto slávenie.

Pri vstupe do kostola majú mať veriaci na tvári rúško a dezinfikovať si ruky. Sväté prijímanie sa rozdáva do rúk. V rade na sväté prijímanie nech sa zachovávajú dvojmetrové odstupy. Sväté omše majú kratšie trvanie, znak pokoja vynechávame, sväteničky zostávajú prázdne, v laviciach nech nie sú spoločné knižky, texty, či ružence.

(Do úplného odvolania opatrení, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. Účasť je stále dobrovoľná).

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200504033

Májová pobožnosť: Litánie loretánske – (precvičujeme poľštinu a taliančinu)

https://misericors.org/litania-loretanska-litania-do-najswietszej-maryi-panny/
https://www.youtube.com/watch?v=p1koSk2g8-c

PRENOSY SVÄTÝCH OMŠÍ

TV LUX, Rádio LUMEN a Rádio MáriaCelkový rozpis slávení

Duchovné sväté prijímanie

https://www.tkkbs.sk/showpage.php?name=online_koronavirus

Korunka k Božiemu milosrdenstvu

https://www.youtube.com/watch?v=Afm50sGXtkk

_____________________________________________________________

Prvé sv. prijímanie, 5. 5. 2019