Ján Pavol II.

Modlitba za rodinu

Pane, ty si Otcom každej rodiny na zemi, ty si Otcom všetkých ľudí.

Daj skrze tvojho Syna, Ježiša Krista, ktorý sa pre nás stal človekom,

a skrze Ducha Svätého, ktorý je poslom tvojej lásky k nám,

aby sa každá rodina na zemi stala pre každú ďalšiu generáciu svätyňou lásky a života,

lebo len ty si opravdivá láska a život.

Daj, aby tvoja milosť sprevádzala myšlienky, slová a skutky každého manžela a manželky

pre dobro ich rodiny a rodín na celom svete.

Daj, aby mladí ľudia našli v rodine pevnú oporu pre svoju ľudskú dôstojnosť

a pre rast v pravde a láske.

Daj, aby sa láska, posilnená milosťou sviatosti manželstva,

ukázala silnejšou než všetky slabosti a skúšky, ktorými rodiny niekedy musia prejsť.

Na príhovor Svätej rodiny daj, aby svetová misia našej matky Cirkvi

v rodine a prostredníctvom rodiny priniesla svoje ovocie.

Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je cesta, pravda a život, po všetky veky vekov. Amen.


_____________________________________________________________

Sviatosť birmovania 24.9.2016

DSC01721.JPGDSC01725.JPGDSC01721.JPG

Zobraz celý fotoalbum

_____________________________________________________________

Od kostola ku kostolu – cez Kvačiansku dolinu

DSC01721.JPGDSC01725.JPGDSC01721.JPG

Zobraz celý fotoalbum

_____________________________________________________________

Kalvária Zebrzydowska, Csestochowa

DSC01721.JPGDSC01725.JPGDSC01721.JPG

Zobraz celý fotoalbum

_____________________________________________________________

1. sväté prijímanie

DSC01721.JPGDSC01725.JPGDSC01721.JPG

Zobraz celý fotoalbum

_____________________________________________________________

Veľká noc

dsc01807.jpgDSC01811.JPGDSC01814.JPG

Zobraz celý fotoalbum

_____________________________________________________________

Krížová cesta v Kvačianskej doline

 K.-cedsta.png DSC01721.JPGDSC01725.JPG

Zobraz celý fotoalbum

_____________________________________________________________

Novoročný koncert

koncert.pngDSC01599-1.jpgDSC01596-1

Zobraz celý fotoalbum

_____________________________________________________________

Svätá omša v mlyne