Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie – 15. august

  Požehnaná Matka, Boh, Kresťanstvo, Modlitba, Viera

Sviatok Nanebovzatia Panny Márie je zo všetkých mariánskych sviatkov najstarší. Tradícia ho spomína už pred efezským snemom, ktorý bol v roku 431. Slávil sa aj v najstarších východných cirkvách – v arménskej i etiópskej. Postupom času sa šíril na celú Cirkev.

Zosnutie presvätej Bohorodičky alebo Uspenie presvätej Bohorodičky je jedným z dvanástich veľkých sviatkov v gréckokatolíckejpravoslávnej cirkvi.

icon_dormition

Večer Zvelebenia “Abba Ojcze” Jasna Góra, 14.08.2020

https://www.youtube.com/watch?v=HUhkCa6jjbo

Otec – film o misionárovi Ivanovi Ďurišovi

https://www.youtube.com/watch?v=7TN59UqW83k&feature=em-uploademail

_____________________________________________________________

Prvé sv. prijímanie, 5. 5. 2019