Ježiš Kristus je Pán!  Veľká noc 2010

Zelený štvrtok Pánovej večere

Tento kalich dobrorečenia je účasťou na Kristovej krvi.

Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán; aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.

Veľký piatok – slávenie utrpenia a smrti Pána

Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha.

Kristus sa stal pre nás poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno.

Krížová cesta

Biela sobota – Veľkonočná vigília

Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme…

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Toto je deň Krista Pána, radujme sa, aleluja.

Kristus, náš veľkonočný Baránok, bol obetovaný. Preto slávme sviatky v Pánovi.

Veľkonočná nedeľa 4,5,2010 005.JPG

Veľkonočná nedeľa 4,5,2010 008.JPG