Štatistiky a financie farnosti za rok 2013.

_______________________________________

HOSPODÁRENIE ZA ROK 2010

Príjem

Zvonček – Kvačany : 4 358,57 Euro

Dlhá Lúka : 1 606,57 Euro

Spolu : 5 965,14 Euro

Zbierka na elektrinu : Kvačany : 657 Euro

Dlhá Lúka : 291,60 Euro

Spolu : 948,60 Eur

Celkový príjem vo farnosti : 6 913,74 Eur

Výdaj :

Bohoslužobné : 557,03

časopisy           : 160,82

Energia fara : 1750,35

Organizovanie akcii: 305,76

Kanc., telef., pošt. : 676,81

Bežné opravy, nákupy a RTVS : 498,47

Dary, príspevky PO a FO : 317,75

Ostatné výdavky : 870,74

Celkový výdaj z pokladne : 5 137,73 Eur

Priebežné položky : 1 776,01 Eur


Výdaj z banky : 1989,75 ( energia kostol ,kaplnka)


K 31.12.2010 zostatok v pokladni : 129 Eur

Zostatok v banke : 2 494,76 Eur

Stav finančných prostriedkov  2010 (na stiahnutie)

_______________________________________

Štatistika 2009

Výkaz hospodarenia 2009 ( na stiahnutie )

Spolu
Krsty 6 chlapci dievčatá
3 3
Sobáše 4
Pohreby 10 muži ženy
4 6