Spišský pomocný biskup a generálny vikár Mons. Andrej Imrich navštívil našu farnosť.

Farský úrad v spolupráci s MS SČK v Kvačanoch zorganizoval návštevu kultúrneho podujatia v Banskej Bystrici .

Pred samotným programom si účastníci zájazdu prezreli historickú časť Banskej Bystrice.

Samotný program začal o 18:30 hod. v historickej budove Štátnej opery – operetou Franza Lehára „Cigánska láska“.

Uvedené podujatie zanechalo u zúčastnených hlboký kultúrny zážitok.

Ďakujeme.

Zobraz celý fotoalbum