ZOZNAM ČÍTAJÚCICH

29. 11. 2020 – 28. 03. 2021

Dátum Lektor Lektor
29.11.2020 Húsková Katarína Kojšová Júlia
6.12.2020 Kojšová Katarína Glončáková Anna
13.12.2020 Gromský Ladislav Galica Milan
20.12.2020 Jančoková Mária Račková Zuzana
Cabanová Katarína Chlebíková Andrea
24.12.2020 Drbjaková Anna Staníková Viera
25.12.2020 Húsková Františka Matajová Drahomíra
26.12.2020 Bálek Jaroslav Stromček Jaroslav
27.12.2020 Húsková Katarína Kojšová Júlia
1.1.2021 Kojšová Katarína Glončáková Anna
3.1.2021 Gromský Ladislav Galica Milan
6.1.2021 Jančoková Mária Račková Zuzana
10.1.2021 Drbjaková Anna Staníková Viera
17.1.2021 Cabanová Katarína Chlebíková Andrea
24.1.2021 Húsková Františka Matajová Drahomíra
31.1.2021 Bálek Jaroslav Stromček Jaroslav
7.2.2021 Húsková Katarína Kojšová Júlia
14.2.2021 Kojšová Katarína Glončáková Anna
21.2.2021 Gromský Ladislav Galica Milan
28.2.2021 Jančoková Mária Račková Zuzana
7.3.2021 Cabanová Katarína Chlebíková Andrea
14.3.2021 Drbjaková Anna Staníková Viera
21.3.2021 Húsková Františka Matajová Drahomíra
28.3.2021 Bálek Jaroslav Stromček Jaroslav

8.7.2018 Húsková Katarína Kojšová Júlia