ZOZNAM ČÍTAJÚCICH

22. 09. 2019 – 26. 01. 2020

ZOZNAM ČÍTAJÚCICH 22.09.2019 – 26.01.2020
Dátum Lektor Lektor
22.9.2019 Húsková Katarína Kojšová Júlia
29.9.2019 Kojšová Katarína Glončáková Anna
6.10.2019 Gromský Ladislav Galica Milan
13.10.2019 Jančoková Mária Račková Zuzana
20.10.2019 Cabanová Katarína Chlebíková Andrea
27.10.2019 Harychová Helena Staníková Viera
1.11.2019 Húsková Františka Matajová Drahomíra
3.11.2019 Bálek Jaroslav Stromček Jaroslav
10.11.2019 Húsková Katarína Kojšová Júlia
17.11.2019 Kojšová Katarína Glončáková Anna
24.11.2019 Gromský Ladislav Galica Milan
1.12.2019 Jančoková Mária Račková Zuzana
8.12.2019 Cabanová Katarína Chlebíková Andrea
15.12.2019 Harychová Helena Staníková Viera
22.12.2019 Húsková Františka Matajová Drahomíra
25.12.2019 Bálek Jaroslav Stromček Jaroslav
26.12.2019 Húsková Katarína Kojšová Júlia
29.12.2019 Kojšová Katarína Glončáková Anna
1.1.2020 Gromský Ladislav Galica Milan
5.1.2020 Jančoková Mária Račková Zuzana
6.1.2020 Cabanová Katarína Chlebíková Andrea
12.1.2020 Harychová Helena Staníková Viera
19.1.2020 Húsková Františka Matajová Drahomíra
26.1.2020 Bálek Jaroslav Stromček Jaroslav

8.7.2018 Húsková Katarína Kojšová Júlia