Kaplnka Božského Srdca Ježišovho na Dlhej Lúke.

Objekt pôvodne slúžil k uskladňovaniu obilia ako sýpka. Neskôr bol stavebne upravený a doplnený presbytériom a vežou. V roku 1900 bol osadený oltár s výjavom Božského Srdca Ježišovho.

Spočiatku sa tu slúžili sväté omše len na odpust, na Božské Srdce a neskôr v prvé piatky v mesiaci. Od roku 1974 sa omše slúžili aj v nedeľu.

V roku 1989 sa pristavila sakristia a následne roku 1990 došlo k rekonštrukcii interiéru (obetný stôl, ambon, bohostánok, socha Božského Srdca a lavice.)

V roku 2003 v rámci ďalšej rozsiahlej rekonštrukcie sa vymenila dlažba, postavil sa nový chór,  náter strechy,  omietka a maľovka vnútorných priestorov. Od roku 2003 sa slúžia v kaplnke dve omše v týždni a v nedeľu.