Pastoračný plán 2015.pdf (klik)

V júli roku 2002, prišiel do našej farnosti Vdp. Čureja František, ako správca farnosti.

Jeho príchodom nastali v našej farnosti zmeny, a to to najmä v duchovnej oblasti.

-       13-steho v mesiaci bývajú Fatimské pobožnosti

-       v prvú sobotu v mesiaci „Večeradlo k Panne Márii

-       pred svätou omšou sa modlíme posvätný ruženec, modlitby k Panne Márii, k sv. Jozefovi, deviatniky podľa jednotlivých sviatkov (k Božiemu milosrdenstvu, k Duchu Svätému, k Božskému srdcu, k Matke ustavičnej pomoci)

-       vo svätý týždeň pred Vianocami chodíme s obrazom Svätej rodiny (od 17.12. do 23.12.) do domov, kde nás pozývajú a „Poskytujú prístrešie sv. Jozefovi a Panne Márii, modlíme sa a spievame.

-       v „Roku kňazov“ sa denne modlíme za kňazov, ich zdravie, pokoj, vytrvalosť a za duchovné povolania.

-       Svätodušná Vigília sa začína večernými chválami a po nej je slávnostné „agape“, pred kostolom sa podávajú kysnuté koláče a víno, posvätené na oltári

-       uskutočňuje sa príprava birmovancov a to účasťou na katechézach každý piatok po sv. omši

-       Krížová cesta sa koná v kajúci deň v piatok pred svätou omšou, pripravujú ju kandidáti na prijatie sviatosti birmovania

-       Krížovú cestu v nedeľu pred sv. omšou vedie p. Harychová vždy za niekoho obetovaná (za nenarodené deti, za kňazov, k Božiemu milosrdenstvu a pod.)

-       na Veľký piatok sa krížová cesta koná okolo kostola

-       obnovila sa tradícia posvätenia Veľkonočných jedál po ukončení Veľkonočnej Vigílie (pozvanie Pána Ježiša ku stolu v našich rodinách)

-       na slávnosť Božieho tela chodí procesia k oltárom zhotovených pred vytypované rod. domy a je oslavou víťazného zmŕtvychvstalého Krista

-       v deň slávnosti Sedembolestnej Panny Márie sa koná ružencová procesia ku kaplnke Sedembolestnej P. Márii.

-       na sviatok Nanebovzatia Panny Márie sa svätia byliny

-       zúčastňujeme sa spoločne na mariánskych púťach : Turzovka, Rajecká Lesná, Krakow, Litmanová, Levoča, Staré Hory, Ludoměž v Poľsku, Medžugorie v Chorvátsku

-       vydávame občasník „Katarínsky hlas“, ktorý prispieva k informovanosti a evanjelizácii.

-       16. januára sa uskutočnil jubilejný 5. Katolícky ples, kde sa zúčastnili aj dievčatá z charitného domu pod vedením sestričky Júlie (zisk sa venoval ako milodar na opravu kostola)

-       15. marca sme privítali v našom kostole chrámový koncert dvoch operných spevákov s účasťou veriacich a žiakov základnej školy